Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Demografiska databasen

Demografi är studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Vid Demografiska databasen bedriver vi en bred verksamhet med såväl demografisk dataproduktion som demografiska studier.

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. Vi producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information ur kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Vid DDB finns också Centrum för befolkningsstudier (CBS), som är en centrumbildning av svenska och internationella forskare inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Dessa forskare har den demografiska forskningen gemensamt, samt att de använder sig av DDB:s befolkningsdatabaser i sitt arbete.

Du kan läsa mer om både forskarna och databaserna på våra övriga sidor!

Nyheter från Samhällsvetenskapliga fakulteten

Curie: Naturvetare och samhällsvetare behöver en gemensam kunskapsbas

2015-01-26
Samspelet mellan biologi och kultur är centralt för den vetenskapliga kunskapen om människan och bör genomsyra såväl biologiska som samhällsvetenskapliga utbildningar. Det skriver Umeåforskaren Johan Örestig, fil. dr. i sociologi och Jonas Olofsson, docent i psykologi, i en debattartikel.

Nyutvecklade kostundersökningsmetoder löser inte problemet med underskattat energiintag bland unga

2015-01-26
Kostundersökningsmetoder behöver utvecklas för att förbättra deras tillförlitlighet och användarvänlighet. En ny avhandling från Umeå universitet visar att metoder som använder nya tillvägagångssätt och tekniker, såsom digitalkameror och smartphones, inte löser problemet med att ungas energiintag un...

Vad betyder ett kulturhuvudstadsår?
Ett panelsamtal om makt och medel i kulturpolitiken

2015-01-19
Hur har svensk kulturpolitik förändrats över tid? Hur förena kulturpolitik och demokratifrågor? Vilken framtid väntar den lokala kulturpolitiken i en globaliserad värld? Välkommen till ett panelsamtal i serien Arena Kulturhuvudstaden, onsdagen den 21 januari.

Ny bok utmanar evolutionsteorin

2015-01-15
För att förstå mänskligt beteende behöver vi erkänna det komplexa samspelet mellan biologi och kultur, inte betrakta dem som isolerade faktorer som studeras separat, menar Johan Örestig, en av författarna till en ny bok med titeln Evolutionsteori och människans natur.

Studenter i samarbete med Wikimedia

2015-01-14
Masterstudenter på Informatik vid Umeå universitet har utvecklat lösningar som ska göra det roligt att kategorisera bilder på Wikimedia med telefoner eller surfplattor.

Fler nyheter


Sidansvarig: Lena Holmberg
2015-01-07

Utskriftsversion