Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Demografiska databasen

Demografi är studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Vid Demografiska databasen bedriver vi en bred verksamhet med såväl demografisk dataproduktion som demografiska studier.

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. Vi producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Vid DDB finns också Centrum för befolkningsstudier (CBS), som är en centrumbildning av svenska och internationella forskare inom bland annat historia, kulturgeografi, psykologi, medicin och statistik. Dessa forskare har den demografiska forskningen gemensamt, samt att de använder sig av DDB:s befolkningsdatabaser i sin forskning.

Nyheter från Samhällsvetenskapliga fakulteten

Maktspel och härskartekniker på internet

2014-11-24
I den nya boken Sociala medier och härskartekniker visar forskare vid Umeå universitet hur härskartekniker har flyttat ut på internet. Något som skapar nya förutsättningar både för den som vill visa makt inför andra och för den som behöver värja sig.

SvT Nordnytt: Jobbet inte avgörande för flytten

2014-11-21
Mönstret håller i sig, vi lämnar landsbygden för storstan. Men jobbet är inte lika avgörande som förr.
– Vi flyttar för att vi vill flytta, säger Kerstin Westin, professor i kulturgeografi vid Umeå universitet.

Avslutning på ledarskapsutbildningen

2014-11-21
I november hade de första deltagarna på den nationella ledarskapsutbildningen för äldreomsorgen avslutning. Utbildningen som grundar sig på ett regeringsuppdrag från Socialstyrelsen, startade hösten 2013 och sträcker sig fram till och med hösten 2015.

Vilhelminabaserade skogsstudien ger viktig kunskap

2014-11-21
Erfarenheter från det tioåriga forskningsprojektet Vilhelmina Model Forest kan användas för att stödja en hållbar landskapsutveckling och bli en del i ett framtida nationellt skogsprogram. Det skriver bland andra Camilla Sandström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, tillsammans med en gru...

Forskningsmedel från Brottsofferfonden

2014-11-21 (från 2014-11-19)
Maritha Jacobsson och Tommy Andersson institutionen socialt arbete har erhållit forskningsmedel från Brottsofferfonden på motsvarande 2,7mkr. Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att belysa prevalensen av utsatthet för våld i nära relation, samt att åskådliggöra kopplingen mellan utsatthet f...

Fler nyheter


Sidansvarig: Lena Holmberg
2014-09-12

Utskriftsversion