......

 
Till umu.se

Våra databaser

Demografiska databasen arbetar med att producera och tillgängliggöra befolkningsdatabaser. De källor som hittills fått digital form är framför allt kyrkböcker från 1700-och 1800-talen, prästernas församlingsstatistik från perioden 1749-1859 och församlingsböcker från 1900-talets början.

Gemensamt för alla dessa historiska källor är att de har en erkänt hög kvalitet och innehåller en fantastisk mängd uppgifter om Sveriges befolkning, vilket lämpar sig för studier ur såväl ett brett som ett longitudinellt perspektiv.

DDBs databaser i korthet:

Kyrkoboksdatabasen (POPUM) är en av världens mest informationstäta demografiska databaser. I denna databas har vi länkat individdata från olika kyrkoregister, som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker.
Läs mer om kyrkoboksdatabasen

Tabellverksdatabasen (Tabverk) innehåller, sett ur ett internationellt perspektiv, ett unikt material med befolkningsstatistik hämtat från Sveriges församlingar under perioden 1749 till 1859. Denna statistik är den tidigast förda befolkningsstatistiken i världen.
Läs mer om tabellverksdatabasen

Folkmängdsdatabasen innehåller information om den lokala befolkningsutvecklingen i Sverige under perioden 1810 till 1990. Dessa uppgifter har samlats in av Christian Svärd, som sedermera överlåtit sitt material till Demografiska databasen som registrerat in dessa uppgifter.
Läs mer om folkmängdsdatabasen

DORUM, Databaser och register vid Umeå universitet, är ett register som innehåller de forskningsdatabaser som finns inom Umeå universitet. Registret består av information om databasernas innehåll, ansvariga, forskningsområden med mera.
Läs mer om DORUM

Databasen POPLINK är en ny forskningsinfrastruktur som för närvarande byggs upp av Demografiska databasen med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Umeå universitet. Databasen omfattar individdata från 1700-talet fram till ca 1950 och är en forskningsresurs som är helt unik i sitt slag och har stor relevans för många vetenskapsområden.
Läs mer om POPLINK

Linnédatabasen är en nyskapad databas. Den innehåller information från redan befintliga forskningsregister, som Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) och BETULA, kompletterade med utvalda data från SCB och Socialstyrelsen (LISA-databasen), data ur Folk- och Bostadsräkningarna, Flergenerationsregistret, Dödsorsaksregistret och Patientregistret. Av integritetsskäl innehåller Linnédatabasen inga id-nummer, namn eller adressuppgifter som kan kopplas till enskilda personer. Demografiska databasen administrerar och ansvarar för databasen som befinner sig bakom skalskydd och utan kontakt med externa nätverk och övriga omvärlden. Linnédatabasen är endast tillgänglig för forskare som är på plats vid DDB och som är verksamma inom forskningsprogrammet ALC.
Läs mer om forskning inom ALC med hjälp av Linnédatabasen


Sidansvarig: Lena Holmberg
2013-12-05

Utskriftsversion

Kontakta oss

Vill du fråga om våra databaser? 

Kontakta forskarserviceansvarig
Carin Hedlund
tel: 090-786 57 65

Övriga kontakter


Relaterad information

Säkerhet vid DDB


Historical books

Bild: Basking Ridge Historical Society