......

 
Till umu.se

Seminarium om registerforskning

[18 maj 2011, Norra beteendevetarhuset, Umeå universitet] Inom ramen för Umeå universitets satsning på registerforskning arrangerade Demografiska databasen ett seminarium för att upplysa om registerforskningen, dess möjligheter och begränsningar.

Seminariet arrangerades inom DORUM-projektet vid Demografiska databasen och riktade sig i första hand till forskare och databasansvariga vid Umeå universitet som arbetar med just forskningsregister och -databaser.
Dagens föredragshållare var Gaby Borglund och Erik Janzon från Datainspektionen, samt Anders Iacobaeus från Regionala etikprövningsnämnden.

Nyfiken på vad som sades om säkerhet, etikprövning, lagar och regler?

Presentationerna från seminariet hittar du här


Sidansvarig: Lena Holmberg
2012-12-10

Utskriftsversion