......

 
Till umu.se

Kyrkoboksdatabasen

Med århundraden av uppgifter om allt från giftermål, flyttande, födslar och dödsfall är kyrkoboksdatabasen POPUM en av världens mest informationstäta demografiska databaser.

I Sverige har prästerna nedtecknat demografisk information om befolkningen i närmare 400 år. Denna information har vi samlat och länkat i kyrkoboksdatabasen, som rymmer individdata från olika kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Med hjälp av informationen i kyrkoboksdatabasen är det möjligt att följa individer och familjer över generationer.

I kyrkoboksdatabasen finns individuppgifter från kyrkböcker från Linköpingsregionen, Sundsvallsregionen, Skellefteåregionen, Norrlands inland och från församlingar i svenska Sápmi (Sameland) från slutet av 1600-talet och fram till sekelskiftet 1900.


Sidansvarig: Lena Holmberg
2015-04-07

Utskriftsversion

Information om kyrkböcker

Kyrkböckernas historik Ladda hem information om kyrkböckernas tillkomst och om den historiska utvecklingen av den kyrkliga indelningen.

Kyrkböckernas innehåll Ladda hem information om vilka variabler som förekommer i husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, samt död- och begravningsböcker.

Församlingsinformation och registreringsperioder Ladda hem information om de församlingar som DDB registrerat.