......

 

Publications Historic Influenza Pandemics

Publications from the year: 2012 2011 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

2012

Mamelund, Svenn-Erik. "Fertility Fluctuations in Times of War and Pandemic Influenza". Article published in American Journal of Infectious Diseases 2012;206(1):140-1. Doi: 10.1093/infdis/jis315. Epub April 25, 2012.

2011

Mamelund, Svenn-Erik. "Geography May Explain Adult Mortality from the 1918-20 Influenza Pandemic, Epidemics 3(1): 46-60. Epub February 21, 2011.

2010

Engberg, Elisabeth. "Caring for the fatherless: epidemic influenza and family dissolution in Sweden, 1920". Paper presented at the European Social Science History Conference in Ghent, Belgium, April 13-16, 2010.

Mamelund, Svenn-Erik. "The long-term impact of historical influenza pandemics on mental health 1872-1930". Paper presented at the European Social Science History Conference in Ghent, Belgium, April 13-16, 2010.

Westum, Asbjørg. "Handling a Desperate Situation". Paper presented at the European Social Science History Conference in Ghent, Belgium, April 13-16, 2010.

2009

Elgh, Fredrik, Ljuslinder, Karin, Palmgren, Helena & Westum, Asbjørg. "Pandemipanik i Pressen". Journalisten, 2009, 11 juni-19 augusti.

Mamelund, Svenn-Erik. “Geography May Explain Adult Mortality from the 1918-20 Influenza Pandemic”. Epidemics, under revision.

Mamelund, Svenn-Erik. “The long-term impact of historical influenza pandemics on mental health in Norway 1872-1929”. Paper to be presented at the 34th Social Science History Association (SSHA) Annual Conference, Long Beach, California, 12-15 November 2009, session “Household and Institutional Response to Health and Mortality Crises”.

Palmgren, Helena & Elgh, Fredrik. “Influenza Pandemics, Sweden, and News Coverage: A Quantitative Content Analysis. Paper to be presented at the 34th Social Science History Association (SSHA) Annual Conference, Long Beach, California, 12-15 November 2009”.

Westum, Asbjørg & Ljuslinder, Karin. “Reporting Flu Pandemics in the Swedish Press.” Paper to be presented at the 34th Social Science History Association (SSHA) Annual Conference, Long Beach, California, 12-15 November 2009”.

Engberg, Elisabeth. “After 1918: Community response and preparedness during the 1920 outbreak of pandemic influenza in rural Sweden.” Paper to be presented at the 34th Social Science History Association (SSHA) Annual Conference, Long Beach, California, 12-15 November 2009”.

2008

Danielsson, Anders. "Spanska sjukan härjningar inom den svenska armén 1918". Uppsats, 10 poäng, inom ramen för Vetenskaplig baskurs på Läkarprogrammet, Umeå universitet, HT 2008. Handledare Fredrik Elgh.

Westum, Asbjørg. “Conceptions of the Spanish flu among Sami and Settlers in Northern Sweden”. Paper presented at the 33RD Annual SSHA Meeting, 23-26 Oktober 2008, “It's About Time: Temporality and Interdisciplinary Research”, Miami, USA .

Mamelund, Svenn-Erik. “Did early exposure reduce mortality? Diffusion and mortality from the 1918-19 influenza pandemic in Norway”. Paper presented at the 33RD Annual SSHA Meeting, 23-26 October 2008, “It's About Time: Temporality and Interdisciplinary Research”, Miami, USA .

Engberg, Elisabeth. “Too litte, and too late: Community response to pandemic influenza in rural northern Sweden 1918-1920.” Paper presented at the 33RD Annual SSHA Meeting, 23-26 October 2008, “It's About Time: Temporality and Interdisciplinary Research”, Miami, USA.

Engberg, Elisabeth, “The invisible pandemic: Community response to pandemic influenza in rural northern Sweden 1918-20” in Vária Historia (forthcoming) 2009

Engberg, Elisabeth, ”Den Ryska Verldssnufvan': En influensapandemi ur ett 1800-talsperspektiv”, i Thule 2008, Kungliga Skytteanska Samfundets Årsbok.

Mamelund S-E (2008): Influenza, Historical. In: Kris Heggenhougen and Stella Quah (eds.) International Encyclopedia of Public Health (First Edition), Vol 3. San Diego: Academic Press, pp. 597-609.

Elmerot Torgny. Spanska sjukan: en jämförelse mellan svenska läkartidskrifter och engelska The Lancet från 1918-1920. Uppsats, 10 poäng, inom ramen för Vetenskaplig baskurs på Läkarprogrammet, Umeå universitet, VT 2008. Handledare Fredrik Elgh.

Elisabeth Engberg. (2008) "In every house a sick". Uppsats för presentation vid the European Social Science History Conference (ESSHC) Lissabon, Portugal, den 26 februari till den 1 mars 2008.

Mamelund, S-E. (2008): "Social factors, mortality and the Spanish influenza in Kristiania 1918-19", in Willy Østreng (ed): Complexity. Interdisciplinary Communications 2006/2007, Centre for Advanced Study, Oslo, pp. 106-109.

Elgh F. (2008) "Pandemier förr och nu". Planerad för publicering i Folkhälsorapport 2008. EpC, Socialstyrelsen.

2007

Elisabeth Engberg , ”Rasande, eller mild och skonsam: Svenska provinsialläkares bild av influensautbrottet 1889-90”, Nationell influensasammankomst 1-2 nov 2007: Sammanfattningar . Smittskyddsinstitutets rapportserie 2007:4

Elgh F. Pandemiers påverkan på samhället. Historisk erfarenhet nödvändig för dagens beredskapsåtgärder. Läkartidningen 2007;104:615-619.

Westum, A. (2007) "Influenza and folklore. Uppsats för presentation vid 2007 Annual Meeting of the Social Science History Association. Chicago, USA.

Palmgren, H. (2007) "The impact of pandemic influenza on epidemic control in Sweden during the 2000th century�. Uppsats för presentation vid 2007 Annual Meeting of the Social Science History Association. Chicago, USA.

Mamelund, S.E. & Elgh F. (2007) "Social factors and mortality from the Russian influenza of 1889-90 in Sweden". Uppsats för presentation vid 2007 Annual Meeting of the Social Science History Association. Chicago, USA.

Elgh F. (2007) "Reactions in the Swedish medical profession following the Russian flu pandemic of 1889-1890". Uppsats för presentation vid 2007 Annual Meeting of the Social Science History Association. Chicago, USA.

Engberg, E. (2007) "Pandemic influenza in a time of transition: The Russian flu in Sweden 1889-1890 through the eyes of local medical officers". Uppsats för presentation vid 2007 Annual Meeting of the Social Science History Association. Chicago, USA.

Mamelund, S.E. (2007) "Lærdommer av Spanskesyken", inviterad kommentar, Medisinsk nytt, Tidsskrift for den norske legeforening no 19, 2007; p 127.

Mamelund, S.E. (2007) "Tiltak mot spanskesyken hadde trolig effekt", inviterad kommentar, Medisinsk nytt, Tidsskrift for den norske legeforening no 19, 2007; p127.

Mamelund, S.E. (2007) "Spanskesyken rammet sosialt skjevt". Slekt og Data 2, 2007.

Westum A. Ryska snuvan och andra influensor. DAUM-Katta 2007;vårblad:7-8 (http://www2.sofi.se/daum/katta/katta17/katta17.pdf ).

Elgh F. Influensapandemiers påverkan på samhället; nödvändig erfarenhetsbakgrund för pandemiplanering. Socialstyrelsen 2007 [Artikelnr 2007-123-2]. http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9420/2007-123-2.htm

2006

Holmer Erik. Samhällets reaktioner på influensapandemierna 1957-58 och 1968-70. Uppsats, 10 poäng, inom ramen för Vetenskaplig baskurs på Läkarprogrammet, Umeå universitet, HT 2006. Handledare Fredrik Elgh.

Månsson Jonas. Spanska sjukan. Den medicinska professionens och samhällets reaktioner. Uppsats, 10 poäng, inom ramen för Vetenskaplig baskurs på Läkarprogrammet, Umeå universitet, HT 2006. Handledare Fredrik Elgh.

Kananen Fabian. Jämförelse av samhällets reaktion på influensapandemierna 1889-90 och 1957-58. Uppsats, 10 poäng, inom ramen för Vetenskaplig baskurs på Läkarprogrammet, Umeå universitet, HT 2006. Handledare Fredrik Elgh.

Muribi M, Byström M, Elgh F. GENvägar - Hot eller möjlighet? Draken 2006;2:22-28.

Elgh F, Tegnell A. Spanska sjukans virus återuppväckt från de döda. Läkartidningen 2006;103:1937-1941.

Mamelund SE. A socially neutral disease? Individual social class, household wealth and mortality from Spanish influenza in two socially contrasting parishes in Kristiania 1918-19. Soc Sci Med. 2006;62:923-40. Epub 2005 Aug 8.

To the top of the page


Page Editor: Lena Holmberg
2012-11-13

Print page

Böcker i bokhylla

Image: Mattias Pettersson