For Our Staff

Denna sida är avsedd för enhetens anställda och kan utformas efter behov och ambitionsnivå. Webbansvarig vid enheten kommer kunna lägga informationen bakom lösenordsskydd, detta går dock inte ännu. Information riktad mot universitetets anställda ska ligga i den universitetsgemensamma webbplatsen för anställda.

Webbprojektet har inte haft i uppdrag att jobba med information riktad mot anställda.


Page Editor: Lena Holmberg
2009-04-22

Print page