......

 
Till umu.se

Om Demografiska databasen

I drygt 40 års tid har Demografiska databasen (DDB) utvecklat internationellt konkurrenskraftig demografisk forskning och på så sätt placerat Umeå universitet i centrum av den befolkningshistoriska kartan.

DDB:s verksamhet är i huvudsak inriktad på två huvudområden; dataproduktion och forskning. Dataproduktionen omfattar insamling, registrering och systemuppläggning av historiskt demografiskt forskningsmaterial i större relationsdatabaser. Forskningsdelen inkluderar givetvis forskning, men även sådant som metodutveckling, forskarservice, seminarier, gästforskarverksamhet och konferenser med mera.

Registersamordning

På uppdrag av rektor är även ett tredje område under uppbyggnad, inriktat på registersamordning och långsiktig förvaltning av forskningsdatabaser. Denna del av verksamheten går under namnet DORUM – Databaser och Register för forskning vid Umeå universitet. Målet är att göra uppgifter som olika databasers innehåll, ansvariga och forskningsområden enklare att hitta för att exempelvis underlätta samarbeten mellan forskare från olika institutioner. 

Finns på fyra orter

Demografiska databasen bedriver sitt arbete på fyra orter i Sverige. Dataproduktionen sker i Haparanda, Jörn och Karesuando, medan den verksamhet som är knuten till upparbetning, datauttag och forskning äger rum i Umeå. Vid enheten i Jörn finns även mikrofilmat kyrkboksmaterial från hela Sverige och där kan personalen utföra släktforskningsuppdrag på beställning.


Sidansvarig: Lena Holmberg
2015-03-31

Utskriftsversion

Verksamhetsrelaterad information

DDB:s vision och riktningsmål