......

 
Till umu.se

Släktutredningar

Demografiska databasen utför genealogiska utredningar på uppdrag av forskare eller privatpersoner. Våra medarbetare har omfattande och gedigen kunskap om de svenska kyrkoarkiven och stor erfarenhet av att söka information i historiskt kyrkboksmaterial. Vid förfrågningar, kontakta DDB:s enhet i Jörn 090-786 94 10. Genealogiska utredningar för forskningsändamål utförs efter offert. För andra, mindre omfattande släktforskningsuppdrag, debiteras timtaxa enligt gällande prislista.

[Meddelande 2010-09-09] På grund av hög arbetsbelastning har vi för närvarande inte möjlighet att ta emot nya beställningar av släktutredningar eller släktforskning i vårt mikrofilmade material.

Basutbud

I vårt basutbud ingår antavlor omfattande 4, 5 eller 6 generationer till ett fast pris. En antavla utgår från en huvudperson (proband) och redovisar dennes förfäder/anor ett visst antal led bakåt i tiden. Antavlan levereras utskriven i A4-format, med namn, födelsedatum, födelseort, vigseldatum i förekommande fall, samt dödsdatum. Dödsorsak redovisas när sådan finns angiven, liksom uppgifter om personernas yrke eller sysselsättning, i den mån de återfinns i källorna.

Vilka uppgifter krävs?

För att kunna påbörja en släktutredning behöver vi tillgång till uppgifter om huvudpersonen och om dennes föräldrar. Skulle dessa vara födda under 1900-talet behövs vanligtvis även uppgifter om far- och morföräldrarna. Om beställaren själv inte kan ordna dessa uppgifter, hjälper vi till mot en viss ersättning. Priset på antavlan baseras på antalet generationer födda före 1900. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss i Jörn för ytterligare information.

Bra att veta

Vi arbetar med primärkällorna, dvs. vi följer generationerna bakåt i tiden i kyrkboksmaterialet och väljer att inte söka kompletterande uppgifter i andra källor. Denna avgränsning gör att vi kan hålla låga och fasta priser. Vår policy är att kunden redan från början skall veta vad släktutredningen maximalt kan kosta, oavsett tidsåtgång.

Priser (inklusive moms fr.o.m. 1 januari 2006)

4 generationer födda före 1900:  4 000 kr
5 generationer födda före 1900:  6 000 kr
6 generationer födda före 1900:  8 000 kr

Mindre släktforskningsuppdrag utanför basutbudet:   300 kr/tim
Extra kopia av släktutredningen:  100 kr
Postens avgifter tillkommer
Mer omfattande släktutredningar eller utredningar efter specifika önskemål, offereras.

Övriga tjänster
Handtextad antavla 5 generationer: 700 kr
Antavla (64x46 cm att texta själv):    50 kr
Kopia på tidigare gjord utredning:    150 kr

Scannade kopior på källmaterial:  15 kr/kopia
Tillägg för CD-skiva:   25 kr

I basutbudet ingår en släktutredning med följande uppgifter (i den mån de återfinns i källorna):

  • Namn, födelsedatum, födelseförsamling och titel
  • Vigseldatum och vigselförsamling
  • Dödsdatum och dödsförsamling
  • 1 st antavla (redovisning av en persons förfäder i grafisk form)
  • 1 st anlista (redovisning av en persons förfäder i nummerordning)

Notera att utredningarna avser anor i rakt nedstigande led. Syskon ingår inte i våra standardutredningar.

Tillval mot avgift:

  • Handtextad antavla 5 generationer
  • Extra exemplar av utredning
  • Fil levererad på CD-skiva (Släktforskningsprogrammet Holger krävs)
  • Kopior av källmaterial


Sidansvarig: Lena Holmberg
2010-09-09

Utskriftsversion

Kontakta oss

Välkommen med beställningar och förfrågningar till Demografiska databasen
Skolgatan 8
930 55 Jörn

Kontaktperson:
Berith Abrahamsson
Tel 090-786 94 10
Fax: 0916-101 45

Släktforska själv

Vill du själv söka efter din släkt, gå in på
Indiko - kyrkböcker på nätet